หน้าแรก

สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารเว็บไซต์
5 ธันวาคม 2564
128591
128589
banner-sample-850x410-3
banner-sample-850x410-4
banner-sample-850x410-4
banner-sample-850x410-4
262212089_4551401861642295_7887781918280229432_n
262142456_4551404101642071_2239412134797383423_n
director-demo1

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

นายพิชิต วงศ์คำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More