ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566