งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

-เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดคลิกที่ลิ้งด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/12-jeZu-EJ_0FE782VNcR-LIUclAuIAw_/view?usp=share_link

-สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งต่อไปนี้
1.ใบสมัครระดับปวช.

https://drive.google.com/file/d/1QTlx1Qnq7EjC0RELPtLR2_p_TYNnGYuQ/view?usp=share_link

2.ใบสมัครระดับปวส.

https://drive.google.com/file/d/14PBKqLwFFyKeWxD3PwOeG1JcLVI9T3Yk/view?usp=share_link

3.การส่งใบสมัครให้ส่งตามที่อยู่ท้ายเอกสารการสมัคร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา