งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ได้พัฒนาระบบบันทึกประวัติ และการเยี่ยมบ้านแบบออนไลน์

ปีการศึกษา : 2565

ปีการศึกษา : 2564

กรณีแบบฟอร์ม/รายงานใด ไม่สามารถเข้าถึงได้ จะเกิดจากการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน จำเป็นต้องได้รับการเพิ่ม email ของครูที่ปรึกษาให้ได้สิทธิ์ก่อน ขอความกรุณาติกต่อ ครูสาโรช ได้ทาง inbox

โครงการลดการออกกลางคัน 2563