แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ความเป็นของแผนกวิชา

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้พัฒนาผู้เรียน ทางด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ หัวหน้าแผนกวิชาฯ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564) ที่วางรากฐานให้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการแปรรูปและมีความสุขในการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ชีวิต เสริมสร้างโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป

อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ของลูกๆ ทุกคน

 • นายอนุศิลป์ เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564)

 • นางสมนึก เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2561)

 • นางบุศรินทร์ เทือกชัยคำ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564)

ปัจจุบันนี้ มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของแผนกวิชาคือ แกงเปรอะบรรจุกระป๋อง, ไวน์ผลไม้, น้ำนมข้าวโพด ฯลฯ โดยต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่สายตาประชาชนอีกหลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง ปลาไหลต้มเปรตบรรจุกระป๋อง และเตรียมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้คู่งานวิจัย เพื่อสร้างผู้เรียนให้พร้อมในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบการเองในอนาคตต่อไป

หากต้องการติดต่อแผนกวิชาโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่ เพจ Facebook “แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร : เกษตรโคราช”

 


ความร่วมมือกับสถานประกอบการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งร่วมศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อาทิเช่น

 • สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว (โรงงานแปรรูปน้ำนม)

 • บริษัทโคราชซอส (อุตสาหกรรม) จำกัด

 • บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

 • บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด

 • บริษัท เขาใหญ่แดรี่ จำกัด

 • Mother Say No ปากช่อง


งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน – งานวิจัยที่ได้ดำเนินการ

ปี 2565

 • ทุนสนุบสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร งบประมาณ 15,000 บาท

ปี 2564

 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบขยายผล งบประมาณ 130,000 บาท

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มอึ่งบรรจุกระป๋อง

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหอยขมบรรจุกระป๋อง

  • ซุปข้าวโพดบรรจุกระป๋อง

 • ทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รอบที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดเปรี้ยวหวานบรรจุถุงเพ๊าซ์