ด่วน !!!! เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียน

นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

–  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !!!

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

–  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !!!

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567