แจ้งนักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 เรื่อง ครูที่ปรึกษาประจำชั้นของนักศึกษา

แจ้งนักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง ครูที่ปรึกษาประจำชั้นของนักศึกษา