ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเตาอบชุบเครื่องมือพลังงานก๊าซจากนำมันเก่า ในการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรพลังงานสมัยใหม่ ระดับชั้นปวช.-ปวส.

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานำโดยนายสาธิต ศรีพาราพิทักษ์ นายวรรณสิทธิ์ ศรีแก้ว และนางสาวบุณยาพร นามเปลี่ยน ครูที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายภูวไนย บุญชนะ นายกุลธร ทองคำแท้ และนายสิทธิชัย เรืองจันทึก นักเรียนแผนกช่างกลเกษตร ระดับชั้นปวช.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเตาอบชุบเครื่องมือพลังงานก๊าซจากนำมันเก่า ในการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรพลังงานสมัยใหม่ ระดับชั้นปวช.-ปวส. ที่จัดโดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้