พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมครบรอบการสถาปนาวิทยาลัย ครบ 94 ปี (10มิถุนายน )

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมครบรอบการสถาปนาวิทยาลัย ครบ 94 ปี (10มิถุนายน ) โดยมีนายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พิธีเจิมหนังสือ การมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการอ่านทำนองเสนาะ “เทิดพระคุณครู” การประกวดพานไหว้ครู และการมอบสายสิญจน์ให้นักเรียน นักศึกษาผูกข้อมือ ระลึกถึงพระคุณครู เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อคุณครูผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา