ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ และสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

กำหนดการทดสอบวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 66

ลงทะเบียนเข้าสอบ 08.00 น. – 08.30 น.

การแต่งกาย ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ (สากลนิยม)