เตรียมตัวพบกับ…. #งานมหกรรมดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ ๒๕๖๗ Flowers Festival Fair 2024 @ Kasetkorat

เตรียมตัวพบกับ…. #งานมหกรรมดอกไม้บาน เปิดบ้านเกษตรโคราชแฟร์ ๒๕๖๗ Flowers Festival Fair 2024 @ Kasetkorat … 8-14 มกราคม 2567 …ในงานท่านจะได้ ชม ชิม ช็อป ชิล เซลฟี่ กับดอกไม้นานาพันธ์ หลายสีสรร ชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรของแผนกวิชา เลือกซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนนักศึกษาและการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาเกษตร