นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

นายปริญญา หวังมั่น พร้อมด้วยนายกิตติทัต ไทยสันเทียะ และนางปราณี หวังมั่น นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ