เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครรราชสีมา

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 1 คนและลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จำนวน 8 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา