กำหนดการและการแต่งกาย สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ

กำหนดการและการแต่งกาย สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ