วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ “ระบบปกติ” ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอเนกประสงค์ 80 ปี

***ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ จะมีการรายงานตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566***