รับการประเมินการบริหารจัดการฟาร์มดีเด่น รอบที่ 2ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เข้ารับการประเมินการบริหารจัดการฟาร์มดีเด่น รอบที่ 2ที่จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานกรรมการตัดสินพร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยมีนายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมโชติวิทยาการ และนำเยี่ยมชมฟาร์มโคนม ณ แผนกสัตว์ศาสตร์