ต้อนรับและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายงาน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับข้าราชการครูแก่ผู้มารายงานตัว เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.

นายพิชิต วงศ์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางมนัญญา กาฬกาญจ์ หัวหน้างานบุคลากร ต้อนรับและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายงาน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับข้าราชการครูแก่ผู้มารายงานตัว เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน ณ ศาลาสุขารมย์